Mega Menu

Puntas de mezcla tipo 11

para Bifix Hybrid Abutment, Bifix QM, Fit Test C & B solo con puntas intrabucales tipo 1, Grandio Core Dual Cure en la jeringa QuickMix, Rebilda DC en la jeringa QuickMix

Presentación

  • Ref 2191 – 50 unidades